ДИСЦИПЛИНИ

Основи на бойните изкуства

Преподаватели: ст. преп. Кристиан Гайдаров

Основи на бойните изкуства – задължителна, специализираща дисциплина с практическа насоченост. Курсът е разпределен в 6 модула с продължителност 120 академични часа и носи 5 кредита.

Подготовка: насочване на вниманието на студентите вътре в тялото им и осъществяване на връзката на осъзнатото тяло с околната действителност.


Учебни резултати, коио ще бъдат оценявани:

 

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията