ДИСЦИПЛИНИ
Театрален колеж

Театрален колеж " Любен Гройс" с награда


Живко Гущеров, абсолвент от калсът на проф. Елена Баева спечели ...

виж още...
Програмата на Театрален колеж

Програмата на Театрален колеж


ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС"

Представления през месец юни 2016г., учебен...

виж още...
Премиера - акция

Премиера - акция "Думите"


Акцията представлява концептуална театрална форма, представяща като сценично последование резултат от...

виж още...

Процедура по конкурс за заемане на академична длъжност


На 23 януари 2016 г., в Театрален колеж "Любен Гройс”, успешно приключи процедурата  по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 8.4. „Театрално и филмово изкуство” и професор по 8.2 „Изобразително изкуство”, обявен в Държавен вестник, брой 36 от 19.05.2015 г..

виж още...
Конкурс за заемане на академична длъжност

Конкурс за заемане на академична длъжност


Конкурс за заемане на академична длъжност професор по професионално направление 8.2

виж още...
ДЕТСКА ШКОЛА